การขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

แบบฟอร์ม
ดาวน์โหลด
1. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
download
2. หนังสือแสดงความยินยอม ตามพระราชบัญญัติ
    คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
download
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy