โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม
โดย นายสุพิทยา พุกจินดา ประธานคณะดูงาน
เข้าตรวจผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562
ณ ห้อง สลก.ทบ. ชั้น 3

 
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy