พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรประเภททุนการศึกษาทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 61

เวลา 0900 ณ ห้อง 221 บก.ทบ.

ซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว เป็นทุนที่มอบทั้งสิ้น 390 ทุน

เป็นเงิน 1,034,500 บาท

 
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy