แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัลจากการจับสลาก

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัล

จากการจับสลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

(ตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567)

ดาวโหลดไฟล์ : download http://asscco.com/main/images/file/LUCK2567/LUCK25670325.pdf

เงื่อนไขการรับรางวัล : สมาชิกผู้ได้รับรางวัลนำบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ติดต่อขอรับ

                                      ณ สำนักงานสหกรณ์ ชั้น 4 ในวันทำการ เวลา 0830 - 1530 

                                      ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 พฤษภาคม 2567 

                                      หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                             สำหรับบัตรรางวัลเงินฝากต้องนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ในนามผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น

หากไม่มีบัญชีเงินฝากดังกล่าวในวันที่ไปรับบัตรรางวัลให้นำบัตรประชาชนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดบัญชี

Screenshot_2024-03-25.png

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

นโยบาย Cookies Policy